Teikumi ar «fizioloģija»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu fizioloģija un citi no tā atvasināti vārdi.

« Galēna fizioloģija ietekmēja medicīnu gadsimtiem ilgi; Galēns bija nozīmīgākā medicīnas autoritāte līdz pat moderno laiku sākumam. »
« Ir dzīvības formas, kuru izskats un fizioloģija nav mainījusies vairāk nekā 200 miljonus gadu. »
« Aristoteļa fizikā un fizioloģijā bija arī nopietnas konceptuālas kļūdas. »
« Aristoteļa fizioloģijā cilvēka smadzenes darbojās kā organisma dzesētājs, un sirds bija jūtu organiskā mītne. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022