Teikumi ar «higiēna»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu higiēna un citi no tā atvasināti vārdi.

« Tur, kur ir slikta higiēna, ir grūti justies labi. »
« Laba higiēna kļuva par buržuāzijas izdzīvošanas jautājumu un šķiras identitātes zīmi, un netīrība, kas raksturīga fiziskajam darbam, vēl vairāk veicināja buržuāzijas nicinājumu pret strādnieku šķiru. »
« Ikdienas peldēšanās, roku higiēna, jo īpaši pirms ēšanas, atbilstošs apģērbs un mutes dobuma higiēna ir galvenie aspekti, kas jāņem vērā. »
« Jākontrolē pārtikas un piederumu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, higiēna. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022