Teikumi ar «ņirgāja»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ņirgāja un citi no tā atvasināti vārdi.

« Es varēju pateikt, ka viņš ņirgāja paipalas, jo, ejot tām garām, viņš nedaudz pacēla galvu. »
« Viņš bieži viņu ņirgāja, un viņa atbildēja ar vistrakākiem vārdiem. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022