Teikumi ar «čukstus»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu čukstus un citi no tā atvasināti vārdi.

« -Es arī gribētu zināt, kā es braukšu," es čukstus sacīju. »
« Kad dažas galvas pagriezās pret mums, es čukstus atbildēju: "Jā, protams, ka ņemšu! »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022