Teikumi ar «halucinācijas»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu halucinācijas un citi no tā atvasināti vārdi.

« Hipnagogiskās halucinācijas miegā rodas tad, kad cilvēks nomodā ir pilnīgi nereālu sapņu ainu skatītājs. »
« -Manei Barrovsai ir halucinācijas, - turpināja Fitveilera kungs, - ka jūs pagājušajā naktī ieradāties pie viņas un uzvedāties ... hum ... nepieklājīgi. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022