Teikumi ar «ķīmiskais»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ķīmiskais un citi no tā atvasināti vārdi.

« Molekula ir visvienkāršākais ķīmiskais savienojums, kurā divi vai vairāki atomi ir saistīti ar ķīmisku saiti. Atomu skaits ir atkarīgs no vielas. »
« Šis briesmīgais ķīmiskais kokteilis mākoņos, saules un mitruma apspīdētajos mākoņos, divu dienu laikā atmosfērā izraisa līdz pat 150 ķīmiskām reakcijām, kas galu galā rada trīs galvenos piesārņotājus: ozonu un divas skābes - slāpekļskābi un sērskābi. Pēc šīm reakcijām piesārņotāji var būt nogājuši simtiem kilometru. »
« To, kāds sprādziens var notikt, atklāj lavas ķīmiskais sastāvs: liels silīcija dioksīda saturs nozīmē, ka gāzes izdalīsies ātrāk, lava sadrupināsies un iznāks gandrīz pulverizēta. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022