Teikumi ar «foto»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu foto un citi no tā atvasināti vārdi.

« Ekskluzīvā foto dokumentā mēs parādīsim, kam katrs no tiem ir paredzēts un kā tie izskatās. »
« Kā pārdevējs foto veikalā es rādīju teleskopu klientam, kurš nesen bija sācis interesēties par zvaigžņu vērošanu. »
diccio-o.com - 1998 - 2022