Teikumi ar «čūska»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu čūska un citi no tā atvasināti vārdi.

« Vislielākais Saules ienaidnieks bija milzīgā čūska Apeps - Ozira brāļa Seta inkarnācija, kas pastāvīgi centās apēst Saules disku. »
« Galu galā čūska atņem viņam nemirstību, un pazemots viņš atgriežas Urukā kā gudrāks un labāks ķēniņš. »
« Bībelē velns 1. Mozus grāmatā ir minēts kā čūska. Jesajas grāmatā - kā Lucifers. Ķēniņu grāmatā - kā maldinošais gars. »
« Atklāsmes grāmatā velns ir Senā čūska, Lielais sarkanais pūķis, Apsūdzētājs, Abbadons. Bezdibeņa eņģelis un Zvērs. Viņa vārdi ir neskaitāmi, bet raksturs vienmēr ir viens un tas pats: Velns. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022