Teikumi ar «šamaņu»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu šamaņu un citi no tā atvasināti vārdi.

« Sibīrijas un Uralaltaja šamaņu iniciācijas pārbaudījumi bija dziļa sastapšanās ar nāvi. »
« Pirmskolumbu Amerikā narkotikas nebija vienreizējs ceļojums, kā tas ir mūsdienu sabiedrībā, bet gan atkārtots reliģisks elements. Halucināciju laikā pamatiedzīvotāji savu šamaņu - priesteru - vadībā vizualizēja savus dievus un saņēma "dzīves mācības". »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022