Teikumi ar «zonu»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu zonu un citi no tā atvasināti vārdi.

« Atsevišķu smadzeņu zonu stimulēšana pastiprina atmiņu, atsaucot senas atmiņas. »
« Tās izveidoja brīvās tirdzniecības zonu un koordinēja ekonomikas politiku tā, ka turpmākajos gados tirdzniecība starp tām pieauga pieckārt. Lielbritānija izvēlējās nepievienoties, un ir skaidrs, ka tās izaugsmes tempi ievērojami atpalika. »
diccio-o.com - 1998 - 2022