Teikumi ar «ģenētiski»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ģenētiski un citi no tā atvasināti vārdi.

« Šis vīruss ir ģenētiski pārveidots tā, lai varētu pieņemt un pārnest citu medicīnā svarīgu vīrusu daļas. »
« Daži eksperti uzskata, ka visus cilvēka darbības aspektus regulē neiromediatori, kuru aktivitāte ir ģenētiski noteikta un ko var izmainīt tikai negadījumi, kas bojā pārraides sistēmu, vai narkotiku vai psihotropo medikamentu ļaunprātīga lietošana. »
« Ja slimība agrīnā vecumā ir skārusi vairāk nekā vienu ģimenes locekli, iespējams, ka tā ir ģenētiski saistīta. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022