Teikumi ar «opozīciju»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu opozīciju un citi no tā atvasināti vārdi.

« Viņš palīdzēja organizēt opozīciju Norvēģijā un bieži ceļoja pa visu Eiropu, lai intervētu trimdā dzīvojošos grieķus, sākot ar karali Konstantīnu un beidzot ar Andreasu Papandreu un Maskavai labvēlīgajiem grieķu komunistiem. »
« Visām šīm idejām ir kaut kas kopīgs. Jāatzīmē arī tas, ka Krievijā nekad nav bijis nekas līdzīgs demokrātiskai vai liberālai sabiedrībai. Nebija tradīciju, ko briti dēvē par "lojālo opozīciju" - politiskās partijas, kas varēja dažos aspektos nepiekrist, bet tomēr tiek pieņemtas kā leģitīma pilsoņu daļas gribas un viedokļa izpausme. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022