Teikumi ar «humora»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu humora un citi no tā atvasināti vārdi.

« Man patika viņas matu smarža un humora izjūta. »
« Ņūtons personīgi bija bezgudrs, bez humora. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022