Teikumi ar «orķestris»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu orķestris un citi no tā atvasināti vārdi.

« Tradīcija vēsta, ka viņa karaspēka kapitulācijas laikā britu orķestris spēlēja dziesmu "The World Turned Upside Down" ("Pasaule apgriezās kājām gaisā"), kas bija atbilstoša negaidītajam impērijas likteņa pavērsienam. »
« Viss, ko jūs darījāt, bija nepareizi, bet orķestris bija ar jums, un tāds ir diriģenta nosacījums - lai orķestris būtu ar viņu." »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022