Teikumi ar «hominīdiem»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu hominīdiem un citi no tā atvasināti vārdi.

« No attīstītajiem hominīdiem visā pasaulē izplatījās tikai homo sapiens. »
« Darvins 1871. gadā darbā "Cilvēka izcelsme" (The Origin of Man) nepārprotami sasaistīja cilvēka evolūciju ar savu agrāko modeli un apgalvoja, ka cilvēks ir cēlies no citiem hominīdiem - pērtiķiem. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022