Teikumi ar «šāvēji»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu šāvēji un citi no tā atvasināti vārdi.

« Dižciltīgie karavīri un loka šāvēji varēja iegūt slavu par savu meistarību, lai gan šīs cīņas, iespējams, nebija ļoti nāvējošas (salīdzinot ar vēlākajām kara formām). »
« Uzrakstos attēlota arī cilvēka figūra ar arklu un loka šāvēji, kas ievaino dzīvnieku. Arheologi interpretē, ka šīs figūras ataino lauksaimnieciskās dzīves posmus, kā arī ir saistītas ar reliģiskiem rituāliem un ceremonijām. »
diccio-o.com - 1998 - 2022