Teikumi ar «zirgus»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu zirgus un citi no tā atvasināti vārdi.

« Stepju nomadi pirmie pieradināja zirgus, un tūkstošiem gadu tikai stepju tautas prata cīnīties tieši zirgu mugurā, nevis ar ratiem. »
« Visbagātākā šķira bija equites, ko tā sauca tāpēc, ka viņi varēja atļauties iegādāties zirgus un tādējādi veidot romiešu jātnieku karaspēku; šī elites šķira kļuva par vadošo varas bloku Romas vēsturē līdz pat impērijas laikmetam. »
« Katram vasalam bija tiesības iegūt bagātības no savas zemes, t. i., no zemniekiem, kas tajā dzīvoja, lai iegādātos zirgus, bruņas un ieročus. »
« No Vecās pasaules eiropieši ieveda visus lielos mājdzīvniekus - zirgus, govis, aitas, kazas, cūkas un aitas -, kā arī daudzas kultūras, piemēram, rīsus, kviešus, cukurniedres un kafiju. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022