Teikumi ar «hieroglifos»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu hieroglifos un citi no tā atvasināti vārdi.

« Senajā Ēģiptē rakstība tika veidota hieroglifos, kas ir laika gaitā no attēliem pielāgoti simboli. »
« Rozetes akmens, kas uzrakstīts Ptolemaja valdīšanas laikā, sastāv no vienas karaļa proklamācijas divos hieroglifos, kā arī sengrieķu alfabētā. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022