Teikumi ar «feniķiešiem»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu feniķiešiem un citi no tā atvasināti vārdi.

« Lai gan pēc bronzas laikmeta sabrukuma feniķiešiem bija liela nozīme tāltirdzniecības uzsākšanā, viņi neizveidoja spēcīgu vienotu valsti. Tomēr šāda valsts radās tālāk uz austrumiem: Mežopotāmijas ziemeļu daļā saglabājās tikai Asīrijas karaliste, kas bija vienīgā no lielākajām bronzas laikmeta valstīm. »
« Šie grieķi atjaunoja tālos tirdzniecības ceļus, jo īpaši ar feniķiešiem, kas bija lielākie dzelzs laikmeta tirgotāji un tirgotāji. »
« No dažādajām ietekmēm, ko jonijas grieķi saņēma no feniķiešiem, neviena nebija svarīgāka par viņu alfabētu. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022