5 teikumi ar «ķeltiem»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ķeltiem un citi no tā atvasināti vārdi.

« Grieķu tirgotāji tirgojās ar visiem, sākot ar Rietumeiropas ķeltiem un beidzot ar ēģiptiešiem, lidiešiem un babiloniešiem. »
« Par ķeltiem ir zināms daudz mazāk nekā par mūsdienu Vidusjūras reģiona kultūrām, jo ķelti nav atstājuši nekādus rakstiskus liecinājumus. »
« No 58. līdz 50. gadam pirms mūsu ēras Jūlijs Cēzars vadīja nežēlīgu karu pret ķeltiem Gallijā. »
« Reizēm, vairākus simtus gadu pēc tam, kad viņiem "vajadzēja zināt labāk", romiešu rakstnieki ģermāņu tautas dēvēja par ķeltiem. »
« Ģermāņi cīnījās pret vietējiem britiem (t. i., romanizētajiem kristīgajiem ķeltiem, kas dzīvoja pašā Anglijā), kornīliešiem, velsiešiem un viens pret otru. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022