Teikumi ar «figūru»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu figūru un citi no tā atvasināti vārdi.

« Aleksandrs Lielais atteicās un devās uz Ēģipti, kur viņu uzņēma kā dievišķu figūru un Persijas atbrīvotāju. »
« Kalifāta politiskā neatkarība beidzās 945. gadā, kad to iekaroja persiešu cilšu pārstāvji, kas pārņēma kontroli pār laicīgo varu, vienlaikus saglabājot kalifu kā figūru. »
« Viņš tikko bija pamodies un ieraudzīja vilka melno figūru trīs pēdu attālumā no sievas un dēla. Viņš izlēca no guļammaisa un sāka atvairīt iebrucēju, skrienot viņam pretī un kliedzot. Katru reizi, kad viņš to darīja, vilks aizbēga meža ēnā, bet tad atgriezās pie Treisijas un Zaka no citas puses. »
« Papildus ēšanas paradumiem Melisas figūru, iespējams, ietekmēja arī tas, ka viņai piedzima divi bērni. "Palielinoties grūtniecību skaitam, palielinās arī vēdera tauku īpatsvars," brīdina pētnieks Rodins. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022