Teikumi ar «filozofiskajām»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu filozofiskajām un citi no tā atvasināti vārdi.

« Neraugoties uz acīmredzamajām atšķirībām, šīm trim filozofiskajām skolām bija kopīgs tas, ka tās visas pārstāvēja dažādas pieejas (politiskā) status quo pieņemšanai. »
« Līdztekus šīm filozofiskajām tēmām Apgaismības laikmeta centrā bija jaunu plašsaziņas līdzekļu formu un jaunu veidu rašanās, kā cilvēki apmainījās ar informāciju, kā arī jauna "jutība" attiecībā uz to, kas ir piemērots un vēlams sociālajā uzvedībā un politikā. »
diccio-o.com - 1998 - 2022