Teikumi ar «faktisku»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu faktisku un citi no tā atvasināti vārdi.

« Lai gan turpmāk Roma reti kad piešķirs faktisku pilsonību veselām kopienām, latīņu asimilācija Romas valstī radīja svarīgu precedentu: iekarotās tautas varēja iegūt Romas valdījumā un veicināt Romas varu, kas bija galvenais faktors Romas turpmākai ekspansijai. »
« 1921. gadā gadsimtiem ilgās īru sacelšanās, ko asinīs apspieda briti, šķiet, sasniedza galu, kad Īrija ieguva faktisku neatkarību no Lielbritānijas un kļuva par Īrijas brīvo valsti. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022