Teikumi ar «šausmināja»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu šausmināja un citi no tā atvasināti vārdi.

« Tas padarīja viņu par tautas varoni, un viņš šausmināja Romas augstmaņus, jo spēja apiet ierasto Romas politisko mehānismu un vienkārši pats samaksāt par saviem kariem. »
« Tā arī šausmināja eiropiešus, kuri dzirdēja ceļotāju stāstus par nekristiešu "tatāriem" austrumos, kas apspieduši visu pretestību, un Krievijā tā radīja sarežģītu politisko situāciju, kurā vietējās slāvu tautas bija spiestas maksāt nodevas mongoļu valdniekiem. »
diccio-o.com - 1998 - 2022