Teikumi ar «ortodoksiju»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ortodoksiju un citi no tā atvasināti vārdi.

« Visbeidzot Diokletiāns centās atjaunot reliģisko ortodoksiju. Viņš uzskatīja, ka pārāk daudz cilvēku ir novērsušies no romiešu dievu pielūgsmes, kas savukārt bija izraisījis ilgo krīzes periodu pirms viņa inaugurācijas. »
« Katoļu reformācija nostiprināja katoļu ortodoksiju un uzsāka plašu un lielā mērā veiksmīgu kampaņu, lai atjaunotu katoļu laicīgo ticīgo lojalitāti un entuziasmu. »
diccio-o.com - 1998 - 2022