Teikumi ar «zinātniskus»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu zinātniskus un citi no tā atvasināti vārdi.

« Pēdējos gados arheologi ir snieguši pārliecinošus zinātniskus pierādījumus tam, ka klimats visā reģionā kļuva siltāks un sausāks, kas apstiprina domu par vairākkārtēju izsīkuma sausumu. »
« Aristotelis bija viens no lielākajiem antīkās pasaules ģēnijiem, kurš radīja zinātniskus darbus filozofijā, astronomijā, fizikā, bioloģijā, literatūras kritikā un, kas viduslaiku Eiropai bija vissvarīgāk, loģikā. »
« Zinātnieki, piemēram, Keplers un Galilejs, bieži rakstīja zinātniskus sacerējumus tautas valodā, daļēji tāpēc, ka viņi vēlējās atšķirt savus darbus no baznīcas mācības (kas, protams, tradicionāli tika rakstīta latīņu valodā). »
diccio-o.com - 1998 - 2022