Teikumi ar «filiālē»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu filiālē un citi no tā atvasināti vārdi.

« Akreditīvu varēja izsniegt bankas filiālē par noteiktu summu, un to varēja izmantot tikai konta īpašnieks. Pēc tam šī persona varēja doties uz jebkuru pilsētu, kurā bija Venēcijas bankas filiāle, un izpirkt akreditīvu, ko varēja iztērēt par tirdzniecības precēm. »
« Spānijas inkvizīcijas spāņu filiāle atradās Spānijas kroņa kontrolē, taču tās metodes un mērķi būtībā bija tie paši. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022