Teikumi ar «šķīstītavu»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu šķīstītavu un citi no tā atvasināti vārdi.

« Dantes ceļojumi pa elli, šķīstītavu un debesīm šajā poēmā ir pilni tikšanos ar divām cilvēku kategorijām: Dantes dzīves vai nesenās pagātnes itāļi un reālas un mītiskas personības no Senās Grieķijas un Romas. »
« Saskaņā ar katoļu doktrīnu tā vietā tās pavadīja daudzus gadus (parasti gadsimtus) garīgajā līmenī starp zemi un debesīm, ko sauc par šķīstītavu, - tur viņu grēki tika šķīstīti ar uguns palīdzību, līdz viņi tika šķīstīti. Tikai tad viņi varēja pacelties debesīs. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022