Teikumi ar «finansiālā»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu finansiālā un citi no tā atvasināti vārdi.

« Ņemot to vērā, renesanse patiesībā nebeidzās. Tas, kas "beidzās" līdz ar Itālijas kariem, bija Itālijas finansiālā un komerciālā dominance un ar to saistītie zinātnes un mākslas slavas laiki. »
« Francijas revolūcijas tiešais cēlonis bija Francijas valsts smagā finansiālā situācija pēc gadsimtu ilgušā kara pret Lielbritāniju un novecojušās nodokļu sistēmas. »
« Līdz 1787. gadam bija skaidrs, ka finansiālā situācija vienkārši nav ilgtspējīga un monarhijai kaut kā jānodrošina lielāki ieņēmumi. Karalis nezināja, ko darīt. »
« Lielās depresijas fons bija Pirmā pasaules kara izraisītā finansiālā haosa sekas. »
diccio-o.com - 1998 - 2022