Teikumi ar «šķiršanos»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu šķiršanos un citi no tā atvasināti vārdi.

« Savā ziņā pati ideja par pastāvīgu šķiršanos no Romas daudziem cilvēkiem, protams, daudziem priesteriem, bija grūti iedomājama. Tomēr pēc 1550. gada, kad kļuva skaidrs, ka šķiršanās ir pastāvīga, pati Baznīca kļuva daudz skarbāka un neiecietīgāka. »
« -Līdz Ziemassvētkiem? -Džordžs izbrīnā jautāja. Kā mēs varam izturēt tik ilgu šķiršanos? »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022