Teikumi ar «hugenotiem»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu hugenotiem un citi no tā atvasināti vārdi.

« Kamēr luterānisms izplatījās Ziemeļvācijā un Skandināvijā, kalvinisms izplatījās ne tikai Šveicē, bet arī Francijā (kur kalvinistus sauca par hugenotiem) un Skotijā, kur skotu kalvinistus dēvēja par prezbiterioniem. »
« Īpaši tas attiecās uz hugenotiem Francijā, kuri agresīvi sludināja prozelītismu un ieviesa stingru sociālo un, ja varēja, arī juridisko kontroli uzvedībai savās ietekmes zonās, kas ietvēra vairākas pilsētas Francijas dienvidos, ne tikai Šveicē. »
« 1685. gadā Luijs XIV oficiāli atcēla Nantes ediktu, ko viņa vectēvs bija izveidojis, lai hugenotiem nodrošinātu toleranci, un piedāvāja viņiem izvēlēties - pāriet katoļticībā vai doties trimdā. Lai gan daudzi pārgāja, vairāk nekā 200 000 hugenēgu aizbēga uz Vāciju, Nīderlandi, Angliju un Ameriku. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022