5 teikumi ar «oficiālajā»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu oficiālajā un citi no tā atvasināti vārdi.

« Pirmo reizi liels skaits cilvēku ieguva vismaz pamatzināšanas valsts oficiālajā valodā, nevis lietoja tikai savu vietējo dialektu. Šīs oficiālās valodas ļāva izplatīt idejas starp veselām karalistēm. »
« Piemēram, kad 1780. gadu beigās sākās Franču revolūcija, vesela paaudze vīriešu un sieviešu varēja izteikt kopīgas idejas par tiesiskumu un politiku oficiālajā franču valodā. »
« Tā kā laikrakstu ražošanas centri bieži atradās galvaspilsētās vai to tuvumā, un parasti tie tika rakstīti valsts oficiālajā valodā, laika gaitā arvien vairāk cilvēku ieguva vismaz pienācīgas šo valodu zināšanas. »
« Pat oficiālajā britu deklarācijā, kurā tika piedāvāts atbalsts ebreju dzimtenes izveidei, - 1917. gada Balfūra deklarācijā - bija īpaši iekļauta formula, kurā Palestīnas arābiem (gan musulmaņiem, gan kristiešiem) tika apsolīts atbalsts viņu "pilsonisko un reliģisko tiesību" nodrošināšanai. Citiem vārdiem sakot, tolaik šajā reģionā dominējošā Eiropas lielvara, kurai no 1920. līdz 1947. gadam bija tieša vara, centās nomierināt abas puses ar neskaidrām garantijām. »
« Kādas universitātes oficiālajā biļetenā rakstīts: "Ūdens aerobikas klubs tiksies trešdien 2037. kabinetā". »
diccio-o.com - 1998 - 2022