Teikumi ar «fabriku»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu fabriku un citi no tā atvasināti vārdi.

« Daudzi kvalificēti strādnieki vai amatnieki piedzīvoja fabriku sistēmu kā katastrofu, kas radīja stingru darba disciplīnu, amatniecības prasmju degradāciju, garas darba stundas, lētu atalgojumu un jaunu sieviešu un bērnu (kuri strādāja tādos pašos apstākļos kā pieaugušie vīrieši) ļaunprātīgu izmantošanu. »
« Analītiski salīdzinot ribosomu - olbaltumvielas ražojošu fabriku šūnās - RNS (ribonukleīnskābi), atklājās, ka arheobaktērijas ievērojami atšķiras no "parastajām" baktērijām. Tas ir tāpat kā salīdzināt sēni ar degunradžu. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022