Teikumi ar «zīme»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu zīme un citi no tā atvasināti vārdi.

« Vidusslāņa goda zīme bija tā, ka sievietei mājsaimniecībā nebija jāstrādā par algu, kā arī viņai nebija jāveic smagi mājas darbi, ja vien tas bija iespējams. Tādējādi tika uzskatīts, ka kalpone ir nepieciešama. »
« Manā slimnīcas istabā karājas šī zīme: "Ticība / Pozitīva attieksme / Spēks / Drosme / Stipra griba / Apņēmība". Es to lasu vairākas reizes dienā un apsolu sev ievērot šos pamudinājumus. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022