Teikumi ar «šķelšanos»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu šķelšanos un citi no tā atvasināti vārdi.

« 1741. gada notikumi Ņujorkā ilustrē rasu šķelšanos Britu Amerikā, kur panika starp baltajiem izraisīja lielu vardarbību un represijas pret bailīgajiem vergiem. »
« Lielā atmoda izraisīja šķelšanos starp tiem, kas sekoja evaņģēlija vēstij ("Jaunās gaismas"), un tiem, kas to noraidīja ("Vecās gaismas"). »
« Ikonoklasma arī veicināja to, kas galu galā kļuva par pastāvīgu šķelšanos starp Austrumu un Rietumu baznīcām - pareizticību un katolicismu. »
« Konstitūcijas noraidīšana 1826. gadā izraisīja šķelšanos starp provincēm un valsts valdību. Tā nolēma noslēgt miera līgumu ar Brazīliju, lai varētu izmantot valsts armiju provinču pārvaldīšanai. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022