Teikumi ar «fosiliju»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu fosiliju un citi no tā atvasināti vārdi.

« Atbilde par kaulu pārvēršanos par fosiliju, kas ļauj mums nolasīt mūsu planētas un tās sugu pagātni, meklējama augsnes sastāvā, kas tos patvērusi pēc nāves. Tā rezultātā daži dzīvnieki saglabājas gandrīz mūžīgi. »
« Darvins savus argumentus pamatoja gan ar fosiliju liecībām, gan ar to, ko viņš bija atklājis kā dabaszinātnieks uz britu pētniecības kuģa HMS Beagle, kas ceļoja gar Dienvidamerikas piekrasti un apmeklēja Galapagu salas tās rietumu piekrastē. »
« Tomēr Darvina teorija bija pirmā, kas sistemātiski izskaidroja fosiliju pastāvēšanu un bioloģisko pielāgošanos, pamatojoties uz neapstrīdamiem pierādījumiem. »
« Pirmvēsturisko kukaiņu, piemēram, bibionīdu odu, fosiliju atliekas liecina, ka to ķermeņi un spārni pēc uzbūves ļoti atšķīrās no mūsdienās sastopamajiem. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022