Teikumi ar «fonds»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu fonds un citi no tā atvasināti vārdi.

« Bravas jaunākais jaunievedums ir ārstu bankas fonds nabadzīgajiem. "Mēs vēlamies palīdzēt maznodrošinātajiem," viņš skaidro. "Kad slimnīcas, kurās strādā mūsu brīvprātīgie, iekasē maksu no tiem, kam nekā nav, fonds sedz rēķinu. »
« Teiksim tikai, ka pēdējo apbalvojumu piešķīra D. un Katrīnas T. Makarturu fonds, kas, neskaitot apbalvojumus, nozīmēja gandrīz 40 000 dolāru gadā četru gadu garumā. »
« Pasaules Dabas fonds sadarbībā ar Ķīnas Mežsaimniecības ministriju ir izstrādājis detalizētu plānu pandas aizsardzībai. Tajā ierosināts par 70 % palielināt pandu rezervātu platības par 20 miljoniem ASV dolāru, kas tiktu sadalīti piecu gadu laikā. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022