Teikumi ar «šovakar»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu šovakar un citi no tā atvasināti vārdi.

« - Vai jums šovakar ir laiks? -viņš viņam jautāja. // Kāpēc jūs to vēlaties zināt? »
« Un, kad es tevi ieraudzīju šovakar...! »
« -Viņi neļauj man šovakar doties uz Glen Echo," es atbildēju starp raudām. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022