Teikumi ar «zvejas»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu zvejas un citi no tā atvasināti vārdi.

« Atlikušo nakts daļu pavadījām piesieti pie zvejas laivas. »
« Kopumā paleolīta kultūrām, kas dzīvoja no medībām un zvejas, ir kopīgs universāls priekšstats par dzīves turpināšanos pēc nāves. Citās pasaulēs nebija ne soda, ne atlīdzības jēdziena, bet dzīve un nāve bija konkrēti fakti, kas balstījās galvenokārt uz stāstiem par parādībām. »
« Fantastisks zvejas veids ar apaļiem tīkliem, sitot pa ūdeni ar nūjām, kas pamudina zivis iekrist tīklos. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022