Teikumi ar «ņēmējiem»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ņēmējiem un citi no tā atvasināti vārdi.

« Darba ņēmējiem pusdienas laika sākumā izmaksāja algu riteņkrēslos ar naudu, lai viņiem būtu laiks nopirkt pārtiku, pirms inflācija piespieda veikalu īpašniekus paaugstināt cenas pēcpusdienā. »
« Šajā gadījumā "sociālisti" bija sociālisti tikai tāpēc, ka viņi stingri iestājās par taisnīgu attieksmi pret darba ņēmējiem. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022