Teikumi ar «zemāks»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu zemāks un citi no tā atvasināti vārdi.

« Patiesībā PSRS atradās pastāvīgā ekonomiskā stagnācijā, tās iedzīvotājiem bija ievērojami zemāks dzīves līmenis nekā viņu vienaudžiem Rietumos, bet strādnieki strādāja smagāk un par mazākiem labumiem nekā daudzi rietumnieki. »
« Pazīstamā pētījumā, kurā piedalījās vecāki, kuru bērniem bija vēzis, tika konstatēts, ka visiem ir augsts kortizola līmenis, lai gan tiem, kuriem bija "psiholoģiskā aizsardzība" pret trauksmi (tostarp spēcīga reliģiskā pārliecība), hormona līmenis bija daudz zemāks nekā vecākiem, kuri atteicās pieņemt savu bērnu stāvokļa nopietnību. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022