Teikumi ar «fermā»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu fermā un citi no tā atvasināti vārdi.

« Otrajā pavasarī pēc Milta nāves man bija vēl viens sapnis, un tas bija kā dāvana. Mēs bijām fermā, tikai mēs divi. »
« Šie priekšmeti ir datēti aptuveni ar 4. gadsimtu p. m. ē., un, tā kā nav saglabājušās ēku paliekas, tiek uzskatīts, ka tā bija ferma vai lauksaimniecības kolonija. »
« Pilsētas tuvumā, tā sauktajā Perdrīla fermā, sāka pulcēties bruņoti vīri, kuriem angļu spēki uzbruka un izklīdināja, taču par to samaksāja ievērojamu skaitu kritušo un ievainoto. Tikmēr arī Montevideo tika domāts plāns, kā palīdzēt tautiešiem upes rietumu pusē. »
diccio-o.com - 1998 - 2022