Teikumi ar «ģērbjas»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ģērbjas un citi no tā atvasināti vārdi.

« Piemēram, vecāki bieži uztraucas par to, kā viņu bērni ģērbjas vai veido matus. »
« Lielākā daļa pasaules jauniešu ģērbjas vienādi un dzer vienādus dzērienus neatkarīgi no vides, kurā viņi aug, un no savai valstij raksturīgajiem kultūraugiem. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022