Teikumi ar «hindu»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu hindu un citi no tā atvasināti vārdi.

« Matemātikā: arābu ciparu izveide, pamatojoties uz hindu rakstzīmēm, ar kurām bija daudz vieglāk strādāt nekā ar neveiklajiem romiešu ciparu ekvivalentiem. Abasīdi savukārt izgudroja algebru un trigonometriju. »
« Tibetas lamas, hindu jogīni, ķīniešu un japāņu senseji prāta kontrolē sasniedz apbrīnojamus fiziskus sasniegumus. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022