Teikumi ar «filmām»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu filmām un citi no tā atvasināti vārdi.

« Bija laiks, kad mēs ar draugiem runājām gandrīz tikai citātos no amerikāņu filmām. »
« Tie ir gremliņi. Protams, tie nav tie, kurus mēs pazīstam no filmām. Tas ir nosaukums, kas no mitoloģijas dots mazajiem velniņiem un ko kino izmantoja, lai dotu nosaukumu dažām filmām. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022