Teikumi ar «šaubīties»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu šaubīties un citi no tā atvasināti vārdi.

« Nozīmīgs kristiešu teologs Matiass Jozefs Šebens grāmatā "Kristietības noslēpums" rakstīja, ka šaubīties par velna spēka eksistenci ir ķecerības grēks. »
« Stīvens Gūlds dzimis 1941. gada 10. septembrī Ņujorkā, ASV. Mākslinieka un tiesas stenogrāfistes dēls, kas, kā viņš pats apgalvo, iemācīja viņam šaubīties, domāt un nepalikt tikai pie vienas atbildes. »
diccio-o.com - 1998 - 2022