Teikumi ar «ķerties»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ķerties un citi no tā atvasināti vārdi.

« Pēc tam viņš ieguva citu, labāk apmaksātu darbu - strādāja par strādnieku. Taču šis darbs bija īslaicīgs, un viņam nācās ķerties pie valsts palīdzības: deviņus mēnešus viņš dzīvoja ar mazāk nekā trim mārciņām (nepilniem pieciem dolāriem) nedēļā, līdz ieguva darbu Elektroenerģijas uzņēmumā. »
« Citos gadījumos, kad vienā teritorijā līdzās pastāv dažādas kultūras grupas, valsts piespiedu kārtā iejaucas, lai šīs atšķirības izdzēstu, vai, gluži pretēji, atrod veidu, kā ķerties pie plašākas identitātes, kurā atšķirības tiek aplūkotas kā reģionālas kultūras izpausmes, kas ir integrētas lielākā kultūras kopībā - nācijā. »
diccio-o.com - 1998 - 2022