Teikumi ar «ziedos»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ziedos un citi no tā atvasināti vārdi.

« Ārsti runāja par dzīvību uzturošo ierīču atvienošanu un jautāja, vai ģimene ziedos viņa orgānus. Atbilde bija "jā. »
« Divas dienas vēlāk viņš devās uz Santo Domingo klosteri un piedalījās dievkalpojumā. Mises laikā viņš lūdza Rožukroņa Dievmāti par viņas aizsardzību un svinīgi apsolīja, ka, ja viņam izdosies atgūt pilsētu, viņš ziedos viņai karogus, ko atņems ienaidniekam. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022