Teikumi ar «federālismam»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu federālismam un citi no tā atvasināti vārdi.

« Nacionālā valdība pakāpeniski zaudēja varu pār provincēm, īpaši piekrastes provincēm. No otras puses, Hosē Gervacio Artigasa federālismam bija izšķiroša ietekme uz visām provincēm. »
« Šajā ilgajā periodā bijušie unitārisma līderi un daudzi jaunieši, kas nesimpatizēja Rosistas federālismam, emigrēja no valsts, apmetoties kaimiņvalstīs, īpaši Urugvajā un Čīlē. »
diccio-o.com - 1998 - 2022