Teikumi ar «šalkoņu»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu šalkoņu un citi no tā atvasināti vārdi.

« Slēpdamies enkurvietā, mēs dzirdējām viļņu šalkoņu šalkoņu, kas plosījās Dentona tilta otrā pusē. »
« Citi ceļotāji ir reaģējuši ar tādu pašu apbrīnas šalkoņu kā jūs. »
diccio-o.com - 1998 - 2022